Bell Logo

Fredrikstad Sportsdykkere

Dykking i Plankebyen

Bli medlem

Turliste

I vinterhalvåret har vi noe redusert aktivitet. Turlisten for første halvår 2018 vil bli publisert om kort tid. Vi har offisiell sesongåpning hver skjærtorsdag med grilling og båttur. Dette er en veldig populær tur med stor delatagelse også fra medlemmer i andre klubber. Sett merke i kalenderen og bli med på Skjærtorsdag 2018.

I sesongen arrangerer vi turer midt i uka og veksler litt mellom Lørdager og Søndager slik at flest mulig kan bli med på tur. Følg med på facebook for dato og klokkeslett for oppmøte.